top of page

miagisterioum Group

Public·15 members

Paradox (1).luaV dnešním článku se seznámíme se základními možnostmi knihovny nazvané poměrně příznačně Lua Fun. Jedná se o knihovnu, která do programovacího jazyka Lua přidává některé funkce používané v jazycích orientovaných na paradigma funkcionálního programování. Především se jedná o implementaci generátorů konečných i nekonečných sekvencí a taktéž o implementaci funkcí, které s těmito generátory dokážou pracovat. Jazyk Lua, jeho implementace (původní interpret i LuaJIT) a dokonce i jeho základní knihovny je pojat přísně minimalisticky (což je jedna z jeho předností v porovnání s některými mainstreamovými jazyky) a podobně je koncipována i knihovna Lua Fun, která je dodávána jako jediný soubor fun.lua, jehož čitelná varianta má velikost 29kB (a po minifikaci ještě méně). Navíc je relativně snadné z knihovny Lua Fun převzít pouze skutečně využívané generátory a funkce a vytvořit si tak vlastní variantu této knihovny (což se ostatně ve světě programovacího jazyka Lua poměrně často děje i s jinými knihovnami).
Paradox (1).lua


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2ugM74&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2G07yGKQJm6LHXAAXwAXLqDále si otestujeme základní funkcionalitu tohoto balíčku. Přesuňte se do adresáře, v němž se nachází soubor fun.lua, popř. si tento soubor umístěte do adresáře, na který odkazuje proměnná LUA_PATH. V dalším kroku spustíme interpret jazyka Lua: 041b061a72


bottom of page